Rekisteriseloste

Suomalainen Markku-liitto ry

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Suomalainen Markku-liitto ry, Antinkatu 6A 28100 PORI, sähköposti jasenasiat(at)markkuliitto.fi


2.  Rekisteriasioista vastaava henkilö

Markku Ruokolainen, puhelin 040 049 9426, sähköposti jasenasiat(at)markkuliitto.fi


3.   Rekisterin nimi

Suomalaisen Markku-liiton jäsenrekisteri 


4.  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käytetään yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpitoon ja kehittämiseen.


5.  Rekisterin tietosisältö

Jäsenen jäsennumero, etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, asuinkunta, syntymäaika, puhelinnumero, jäsenyyden alkamisajankohta, Söör Markuksi lyömisen ajankohta, jäsenmaksun maksutiedot. Jäsen voi pyytää nähtäväksi omat jäsentietonsa lähettämällä sähköpostia kohdassa 2 mainitulle henkilölle. Tiedot toimitetaan kirjeitse.  


6.  Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat käyttäjän jäseneksi liittyessään antamat ja myöhemmin päivittämät tiedot. 


7.  Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännöllisesti ulkopuolisille eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


8.  Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot säilytetään huolellisesti yleisiä tietosuojakäytäntöjä noudattaen (salasanasuojaus, varmuuskopiointi jne.) ja niihin on pääsy vain sellaisilla erikseen nimetyillä henkilöillä, jotka yhdistyksen tehtävissä (esim. laskutus, tiedotus) tietoja tarvitsevat. 


9.  Tietojen poisto

Yhdistys poistaa eronneiden ja eronneiksi katsottujen jäsenten tiedot kerran vuodessa. Eronneeksi katsotaan kun jäsen on jättänyt kahden peräkkäisen vuoden jäsenmaksun maksamatta.